Voorbeeldweergave: vraag offerte aan

Let op! U kunt dit formulier niet insturen. Alleen formulieren bij 'Aanvraag offerte' (na registreren in menu zichtbaar) zijn te versturen.
 1. Toelichting
  Uw offerte-aanvraag is de basis voor een nader contact of een offerte voor het uitvoeren van onderzoek en advisering. De hieronder opgenomen vragen bieden u hulp bij het formuleren van uw vraag. U kunt ook documenten bijvoegen met (meer) informatie over uw vraag.
 2. Naam/kenmerk aanvraag

  Invalid Input
 3. Probleemformulering
  Welk doel wilt u bereiken: wat is het op te lossen probleem of in gang te zetten ontwikkeling? Welk belang(en) heeft u bij het bereiken van de gewenste eindsituatie?
  Invalid Input
 4. Gevraagde werkzaamheden

  Welke concrete werkzaamheden en resultaten verwacht u van het adviesbureau (effectenonderzoek, inventarisatie van voorkomende soorten in een gebied, voorlichtingsmateriaal e.d.).

  Invalid Input
 5. Locatie

  Om welk gebied(en) gaat het (geef bijvoorbeeld streeknaam, gemeenten, postcodes)

  Invalid Input
 6. Tijdpad
  Wat bepaalt het tijdpad (vergunningverlening, gedane toezeggingen aan andere betrokkenen e.d. )
  Invalid Input
 7. Tijdpad offerte
  Wanneer dient u de offerte te ontvangen?

  Invalid Input
 8. Tijdpad resultaat
  Wanneer moet het resultaat van de opdracht bij de opdrachtgever zijn?

  Invalid Input
 9. Budget

  Welk budget denkt u te kunnen besteden aan de advisering?
  Invalid Input
 10. Overige informatie
  Invalid Input
 11. Gewenste informatie over de opdrachtnemer

  Welke informatie over het adviesbureau wilt u ontvangen?  Invalid Input
 12. U kunt bestanden meesturen. (doc, docx, txt, pdf, jpeg, gif, zip,html; max 3,5 MB)
  Eerste bestand
  Ongeldige invoer: bestandstype wordt niet geaccepteerd of bestand is te groot.
 13. Tweede bestand
  Ongeldige invoer: bestandstype wordt niet geaccepteerd of bestand is te groot.
 14. Derde bestand
  Ongeldige invoer: bestandstype wordt niet geaccepteerd of bestand is te groot.
 15. Vierde bestand
  Ongeldige invoer: bestandstype wordt niet geaccepteerd of bestand is te groot.
 16. De heer / mevrouw

  Invalid Input
 17. Voornaam
  Invalid Input
 18. Tussenvoegsel
  Invalid Input
 19. Achternaam(*)
  Invalid Input
 20. Uw bedrijf (indien van toepassing)
  Invalid Input
 21. Adres(*)
  Invalid Input
 22. Postcode(*)
  Invalid Input
 23. Gemeente(*)
  Invalid Input
 24. Email(*)
  Invalid Input
 25. Nogmaals email als controle(*)
  Invalid Input
 26. Skype
  Invalid Input
 27. Kies hieronder bureaus voor het toesturen van de offerte. Kies niet meer dan drie tot vier bureaus.
  Heeft u nog geen bureaus op het oog? Hier kunt u geschikte bureaus zoeken aan de hand van uw vraag.
 28. Dit is een voorbeeldformulier; de verzendoptie is hier niet beschikbaar. Registreer en gebruik het formulier voor geregistreerden.